• https://www.facebook.com/pages/Hemşirelik-Programı/691508340995233

En önemli özellikler

 • Hemşirelik bakımını kayıt altına almayı sağlayan bir elektronik kayıt sistemidir.
 • İnternet olan her yerde erişimin sağlanabildiği web tabanlı bir kayıt sistemidir
 • Kullanıcıya özgü sisteme giriş şifresi ile verilerin gizliliği ve güvenliği sağlanır
 • Hemşirelik eğitimi ve araştırmaları için uygun çözümler sunar
 • Kanıta dayalı ve sonuç odaklı raporlara ulaşımı kolaylaştırır
 • Birey, aile ve toplum düzeyinde sağlıklı / hasta bireyin tanılanmasını ve izlenmesini sağlar
 • Hemşirelik bakımını kayıt altına almak için Omaha Sınıflama Sistemi'ni kullanır ve böylece hemşirelik bakımında ortak dil kullanımını sağlar
 • Sistemdeki verileri pdf, excel ve grafik şeklinde raporlayabilir ve verilerin istatistik programlarına aktarılabilmesi için uygun kayıt tutar.
 • Hemşirelik bakımı için harcanan süreyi kayıt altına alır. Böylece hemşirelik uygulamalarını görünür kılar.
 • Hemşirelik bakım maliyetlerini azaltır
 • Bakımın etkinliğini arttırır ve sürekliliğini sağlar
 • Hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı bakım rehberleri (yol haritaları)  kullanarak bakım kalitesini arttırır
 • Hemşirelik uygulamalarının etkinliğini girişim öncesi ve sonrası değerlendirmelerle ortaya koyar
 • Bireyin sağlık bakımına kabulden bakımdan çıkana kadar geçen sürecin kayıt altına alınmasını sağlar
 • Bakım planlarının analiz edilmesi, araştırma girişimleri ve araştırma sonuçlarını en verimli şekilde kullanmayı sağlar
 • Ulusal sağlık sistemine entegre edildiği takdirde sisteme giriş ve sevk kolaylığı sağlar