• https://www.facebook.com/pages/Hemşirelik-Programı/691508340995233

Omaha Sistemi

Omaha Sistemi
"Omaha Sistemi, Amerikan Hemşireler Birliği tarafından kabul edilen on iki sınıflama terminolojisinden biridir. Sistem 1975 yılında Ziyaretçi Hemşireler Birliği tarafından geliştirilmiştir. Omaha Sistemi’nin bileşenlerinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması yaklaşık on beş yıl sürmüş ve 1992 yılında yayınlanmıştır. Daha sonra, Omaha Sistemi’nin bileşenlerini oluşturan kod ve kavramlar güncel hemşirelik gereksinimlerine göre 2005 yılında güncelleştirilmiş ve Karen Martin tarafından kapsamlı bir kitap ile kullanıcılara sunulmuştur (Martin, 2005). Hemşirelik problemlerini, girişimleri ve bakım sonuçlarını basit kodlarla tanımlayan bu sistem, hemşirelik hizmetlerinin dokümantasyonu için son derece uygun bir yapı sunmaktadır. Çeşitli ülkelerde sistemin kullanımı hızla artmaktadır. Pek çok disiplinden yaklaşık 22 bin kişi sistemi sıklıkla Amerika, Yeni Zelanda, Japonya, İspanya, Hollanda, Türkiye, İngiltere, Fransa, 
Almanya, Kore ve Çin'de manüel ya da bilgisayara dayalı yazılım programları ile kullanmaktadır (Martin 2005)."


 Omaha Sistemi'nin üç ana bileşeni bulunmaktadır: (1) Problem Sınıflama Listesi, (2) Girişim Şeması ve (3) Problem Değerlendirme Ölçeği. Problem Sınıflama Listesi; birey, aile ya da toplum gruplarının var olan ya da potansiyel sağlık problemlerinin yer aldığı sistematik problem listesidir. Listede, dört alanda (çevresel, fizyolojik, psikososyal ve sağlık davranışları),  42 sağlık problemi ve her probleme özgü belirti ve bulgular listelenmiştir. Sisteme göre, belirlenen problemler için planlanacak girişimler Girişim Şemasında; dört kategoride (eğitim, rehberlik ve danışmanlık, tedavi ve işlem, vaka yönetimi ve sürveyans) ve 76 hedef ile tanımlanmıştır. Problem Değerlendirme Ölçeği; sistemin üçüncü ana bileşenidir ve her problemin üç düzeyde (Bilgi, Davranış ve Durum) değerlendirildiği 5'li likert tipli bir yapıdan oluşmaktadır.
 
Omaha Sistemi’nin Türkiye’de uygulanması İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı lisans ve lisansüstü eğitimlerde kullanmak üzere, Prof.Dr. Semra Erdoğan liderliğinde gerçekleşmiştir. Omaha Sistemi temel alınarak geliştirilen yazılım programları pek çok ülkede uzun süredir kullanılmaktadır. Ülkemizde ise, Omaha Sistemini temel alan "Nightingale Notları" yazılım programı, Pasifik Elektrik, Elektronik Şirketi, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim elemanları işbirliği ile tamamlanmış ve kullanıcılara sunulmuştur.
 

Omaha sisteminin ingilizce sayfası http://www.omahasystem.org